Ένας ιστόπος που επιθυμεί να συμβάλλει στην κατανόηση της ψυχολογικής ευεξίας και στην βελτίωση της κατάκτησης αυτή στην καθημερινή ζωή.

«Όσο ζεις να μαθαίνεις πώς να ζεις»