Ένας ιστόπος που επιθυμεί να συμβάλλει στην κατανόηση της ψυχολογικής ευεξίας και στην βελτίωση της κατάκτησης αυτή στην καθημερινή ζωή.

«Όσο ζεις να μαθαίνεις πώς να ζεις»

Ελαία

Γυμναστικός Σύλλογος

Neurodivergent Rebel

Rebelling against a culture that values assimilation over individuality.

positiveemotions

Wellness is a state of being we can work to achieve