ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΟΥΣ

Συνήθως τα ζευγάρια φτάνουν στην πόρτα του ψυχολόγου, (σύνηθως αναφέρεται και ως σύμβουλος γάμου) όταν τα προβλήματα μεταξύ τους έχουν κορυφωθεί σε τέτοιο βαθμό που αισθάνονται πια οτι διακατέχονται κυρίως από συναισθήματα θυμού, απόσυρσης, απόγνωσης. Η επικοινωνία έχει διαταραχθεί πλήρως, οι συγκρούσεις επαναλαμβάνονται χωρίς αποτέλεσμα, και κυριαρχεί ένας φαύλος κύκλος με τη μορφή αλληλοκατηγοριών και προκαταλήψεων. Μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες και παρουσία ενός κινήτρου για διάσωση της σχέσης, είτε με πρωτοβουλία και των δύο συντρόφων, είτε με πρωτοβουλία του ένος, ένα ζευγάρι μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια ενός θεραπευτή.

Στη συμβουλευτική ή θεραπεία ζευγαριού, κύριο μέλημα του θεραπευτή είναι να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και δίκαιο πλαίσιο αποδοχής, όπου και οι δύο σύντροφοι νιώθουν ότι ακούγονται, γίνονται κατανοητοί και αποδεκτοί. Εξασφαλίζεται ο χώρος και ο χρόνος, όπου ο κάθε σύντροφος μπορεί να μιλήσει χωρίς να διακόπτεται, να ακούσει χωρίς να διακόπτει, να εκφράσει συναισθήματα χωρίς να αμφισβητείται, να διατυπώσει προβληματισμούς και επιθυμίες. Σε αυτό το πλαίσιο ο θεραπευτής δε λειτουργεί σαν καθοδηγητής αλλά περισσότερο σαν μεσολαβητής/διευκολυντής της επικοινωνίας, παρέχοντας ερεθίσματα μέσα από τα οποία θα γεννηθεί η επιθυμία για αλλαγή του τρόπους σκέψης, συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των δύο συντρόφων.