ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«The good life is a process, not a state of being. It is a direction not a destination» (Carl Rogers –  Ιδρυτής της Προσωποκεντρικής Κατεύθυνσης στην Ψυχοθεραπεία)

Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος έχει ως στόχο του την διερεύνηση και ενίσχυση των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του ατόμου με στόχο να το βοηθήσει να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καθημερινότητά του και εν τέλει να προοδεύει στην προσωπική του εξέλιξη.

Μία από τις βασικότερες θεωρίες πίσω από τη διαδικασία αυτή είναι η Προσωποκεντρίκη Προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία του Carl Rogers. Σύμφωνα με την θεωρία του το άτομο μέσα σε περιβάλλον ασφάλειας, αποδοχής άνευ όρων, ειλικρίνειας και αυθεντικότητας που αναπτύσεται σε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση αλληλεπίδρασης συμβούλου και συμβουλευόμενου, μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοπραγμάτωση.

Ζητήματα που μπορεί να αποτέλεσουν αφορμή ή ανάγκη για κάποιον να αναζητήσει βοήθεια μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τη σχέση του με τον ίδιο τους τον εαυτό, την επαγγελματική του ζωή, την προσαρμοστικότητα του σε δύσκολες καταστάσεις.

Είναι μία διαδρομή  στα βάθη του εαυτού μας, τη οποία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις σκέψεις μας και τα «περίεργα» συναισθήματα που μας ακινητοποιούν και μας δυσκολεύουν. Στο τέλος θα μας γνωρίζουμε καλύτερα. Άλλωστε η γνώση του εαυτού μας είναι η υπέρτατη δύναμη.