ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

imagesΠολλές φορές στη ζωή μας νιώθουμε πιεσμένοι, απεγνωσμένοι, ανήμποροι να διαχειριστούμε δυσκολίες που μπορεί να είναι ή να μας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολες. Η Συμβουλευτική ή αλλιώς Counseling είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτό με στόχο να τα βοηθήσει να επεξεργαστούν ζητήματα που τα απασχολούν έτσι ώστε να ζουν μία, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

Η Συμβουλευτική μπορεί να συμβάλλει για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων,  η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και τη διαχείρηση γενικότερων θεμάτω προσωπικής ανάπτυξης.