ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ολοένα και περισσότεροι γονείς πια είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι, υποψιασμένοι, ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών, είτε αντιμετωπίζουν συγκεκριμενα προβλήματα, είτε θέλουν να γνωρίζουν τον «καλύτερο» τρόπο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.  Την ανάγκη αυτή έρχεται να ικανοποιήσει η ΣυμUnknown-1βουλευτική Γονέων προσφέροντας στους γονείς ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής στο οποίο μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις απορίες, τις δυσκολίες, και τα συναισθηματά τους. Μέσα από τις συνεδρίες οι γονείς ανακαλύπτουν τον ρόλο τους σαν γονείς, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά τους και ανακαλύπτουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους.

Άλλωστε αυτό που επιθυμούμε όλοι οι γονείς είναι χαρούμενα, υπέυθυνα, ελεύθερα, γεμάτα δύναμη παιδιά.