ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE

Η χρήση της τεχνολογίας, των έξυπνων πολυσυσκευών, η ύπαρξη ενός αυτοτελούς ηλεκτρονικού κόσμου, δεν θα μπορούσε παρά να μην επηρεάσει στις εφαρμογές της και την διαδικασία της Ψυχοθεραπείας. Με οδηγό αρχικά, κίνητρα όπως η απόσταση, ο περιορισμένος χρόνος, οι ιατρικοί περιορισμοί, το online counseling αποτελεί πλέον ένα δόκιμο τρόπο εφαρμογής των αρχών της ψυχοθεραπείας. Μάλιστα από 1997 κιόλας Διεθνείς Οργανισμοί Ψυχικής Υγείας όπως η International Society for Mental Health Online (ISMHO) έχουν συσταθεί προκειμένου να μελετούν, στοιχειωθετούν και διασφαλίζουν τις ηθικούς και πρακτικούς κανόνες παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, επιπλέον ολοένα και περισσότερα ερευνητικά  δεδομένα τεκμηριώνουν ότι τα αποτελέσματα των συνεδριών μέσω Skype είναι ίδια με εκείνα της κανονικής συνεδρίας.

Η online  ψυχοθεραπεία ενδείκνυται:

  • Στις περιπτώσεις που ο θεραπευόμενος βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η πρόσβαση σε ειδικό ψυχικης υγείας είναι δύσκολη ή αδύνατη,
  • Στιimages-1ς περιπτώσεις που ο θεραπευόμενος διατηρεί άστατο πρόγραμμα μετακινήσεων μεταξύ, πόλεων, ή και χωρών, ή αλλάζει τόπο διαμονής ενώ η θεραπεία είναι σε εξέλιξη,
  • Στις περιπτώσεις που ζητήματα υγείας επιβάλουν περιορισμό στις συχνές μετακινήσεις,
  • Σε άλλες περιπτώσεις ακόμη και λιγότερων σύνθετων προσωπικών κωλυμάτων.

 

Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό κομμάτι, αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα με την κλασσική ψυχοθεραπεία. Ορίζεται σταθερή ημέρα και ώρα των συνεδριών, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες απορρήτου και άρσης αυτού και η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε θεραπευτικά μέσω Skype, ιδανικά χρειάζεται να έχει προηγηθεί μία συνεδρία από κοντά, δεδομένων και των συνθηκών, ώστε να καθοριστεί το αίτημα και το θεραπευτικό συμβόλαιο.

Για να ξεκινήσετε τη συνεδρία σας μέσω Skype, πηγαίνετε στη διεύθυνση https://www.skype.com/el και δημιουργήστε έναν λογαριασμό. Είναι πολύ γρήγορο και εύκολο.