ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο όρος Ψυχοθεραπεία – «θεραπεία της ψυχής»- προσπαθεί να περιγράψει την διαδικασία με την οποία το άτομο εισέρχεται σε μία βαθύτερη αναζήτηση της προσωπικότητας του με σκοπό να ανακαλύψει, αντιμετωπίσει και να επιλύσει βαθύτερες δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές, συναισθηματικά συμπλέγματα και αντιδράσεις. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το άτομο οδηγείται στην εκπλήρωση των αιτημάτων και προσδοκιών του για προσωπική ανUnknownάπτυξη και βελτίωση του εαυτού του.

«I am not what happened to me. I am what I choose to become» (Carl Jung – Ιδρυτής Αναλυτικής Ψυχολογίας)