ΘΥΜΟΣ

Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα και χρειάζεται να τον εκφράζουμε. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία τόσο για την ψυχική μας υγεία, όσο και για τις σχέσεις μας με τους γύρω μας, να τον διαχειριζόμαστε σωστά. Όταν τρόπος που κάποιες φορές αντιδρούμε και εκφράζουμε το θυμό μας είναι δυσλειτουργικός, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούμε προβλήματα στη σχέση με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον. Η έκφραση του θυμού με κακοποιητικό, βίαιο ή αρνητικό τρόπο δεν είναι αποδεκτό. Όμως ο στόχος δεν είναι να καταπιέσουμε το θυμό μας, αλλά να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει για να μπορέσουμε να τον διαχειριστούμε και να τον εκφράσουμε με τέτοιο τρόπο που δεν θα πληγώνουμε εμάς και τους γύρω μας.