ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ολοένα και περισσότεροι γονείς πια είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι, υποψιασμένοι, ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών, και θέλουν να γνωρίζουν τον «καλύτερο» τρόπο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.  Την ανάγκη αυτή έρχεται να ικανοποιήσει η ΣυμUnknown-1βουλευτική Γονέων προσφέροντας στους γονείς ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής στο οποίο μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις απορίες, τις δυσκολίες, και τα συναισθηματά τους. Μέσα από τις συνεδρίες οι γονείς ανακαλύπτουν τον ρόλο τους, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά τους και ανακαλύπτουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους.

Τα συχνότερα ζητήματα που αναφέρονται στη Συμβουλευτική Γονέων είναι:

  • διαχείριση συμπεριφοράς και όρια
  • επιθετικότητα
  • αδελφική ζήλια
  • χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς
  • εφηβεία
  • σεξουαλικότητα
  • σχολική άρνηση
  • τρόπος επικοινωνίας και συγκρούσεις στην οικογένεια
  • ζητήματα διατροφής

Τέλος οι Ομάδες Γονέων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε συνεργασία με παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, έχουν στόχο να ενημερώσουν και να ψυχοεκπαιδεύσουν τους γονείς στη διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν καθημερινά στη διαπαιδαγώγηση. Οι συμμετέχοντες μέσω των συναντήσεων μοιράζονται εμπειρίες και στηρίζονται στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.

Άλλωστε αυτό που επιθυμούμε όλοι οι γονείς είναι χαρούμενα, υπέυθυνα, ελεύθερα, γεμάτα δύναμη παιδιά.