ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ, ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Στην ενότητα αυτή παραθέτονται συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία συζήτησης, και συμπεράσματα που προκύπτουν από τις πρόσφατες δράσεις με τους γονείς.